Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która składa się z przedstawicieli każdego oddziału, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Skład Rady Rodziców

  1. p. Anna Kaczmarek – przewodnicząca
  2. p. Janina Rozentalska – zastępca
  3. p. Agnieszka Dolata – sekretarz
  4. p. Katarzyna Mazur – członek
  5. p. Barbara Romanowska – członek

Zakres działania i kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców: Regulamin_Rady_Rodziców