Spotkanie z rodzicami

O planowanych spotkaniach w II semestrze zostaną Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem.

W razie potrzeby kontaktu w innym terminie należy umawiać się indywidualnie.