Spotkanie z rodzicami

Pierwsze spotkanie z rodzicami w roku szkolnym odbyło się w dniu 12 września 2018 r.

O terminach spotkań zostaną Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

W razie potrzeby kontaktu w innym terminie należy umawiać się indywidualnie.