Spotkanie z rodzicami

Pierwsze spotkanie z rodzicami w bieżącym roku szkolnym odbędzie się w dniu 11 września 2019 r.

O innych terminach spotkań zostaną Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

W razie potrzeby kontaktu w innym terminie należy umawiać się indywidualnie.