Jak zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40

w Bytomiu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi.

ZASADY REKRUTACJI:

  1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok.
  2. Szkoła nie podlega rejonizacji.
  3. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie publicznej poradni – psychologiczno – pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.
  4. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.