GRUNT to my

Projekt inwestycyjny „GRUNT to my – rewitalizacja terenu przyszkolnego”

Celem projektu było przygotowanie przestrzeni publicznej, jaką jest przyszkolny ogród do społecznego użytkowania. W rezultacie otacza nas piękny, wyczyszczony, zrewitalizowany teren. Zostało uzupełnione i odświeżone ogrodzenie, wyczyszczono podłoże i uzupełniono powstałe ubytki, stworzono miejsce do wypoczynku i spotkań, przygotowano grunt pod nowe nasadzenia, a co za tym idzie – poprawiono wizerunek szkolnego ogrodu.

Projekt był skierowany do okolicznych mieszkańców, społeczności szkolnej, uczniów i nauczycieli z pobliskich placówek oświatowych. Osoby żyjące, pracujące i uczące się w rewitalizowanej przestrzeni chętnie zaangażowały się taką metamorfozę. W nagrodę wszyscy możemy cieszyć się podniesieniem standardu i komfortu w naszym najbliższym otoczeniu.

Biorąc pod uwagę zasoby kadrowe i zaangażowanie członków Stowarzyszenia POMOST oraz pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 z powodzeniem stworzyliśmy grupę inicjatywną, tworzącą klimat i pozytywną atmosferę współdziałania. Mamy nadzieję. że z efektów będziemy korzystać przez kolejne lata.