Gryfny plac

Projekt inwestycyjny „Gryfny plac”

Projekt ten zakłada aranżację terenu przyszkolnego. Nowy charakter i sposób wykorzystania oraz podniesienie aktywności tego miejsca, pozwala nie tylko na urozmaicenie codziennych zajęć szkolnych, ale również zachęca do spędzania tu wspólnego czasu pozalekcyjnego.

Uczestnicy projektu podejmowali działania w zakresie planowania i projektowania placu, realizacji przedsięwzięcia, ale również po zakończeniu inwestycji, stałej troski i poszanowania nowopowstałego miejsca. Gryfny plac to miejsce na rodzinny piknik, rozgrywanie gier planszowych, podejmowanie aktywności artystycznej (np. malowanie, rysowanie, wycinanie, wyszywanie). Gryfny plac jest zbudowany z zestawu mobilnych ławek, stołów i palet, donic z kwiatami oraz ścian artystycznej aktywności.

Pobudzając dzieci i młodzież dzielnicy do stworzenia własnej przestrzeni usposobiliśmy je jednocześnie do większej troski i dbałości o swoje własne otoczenie. Poprzez wspólną pracę przy tworzeniu Gryfnego placu zbudowaliśmy wśród dzieci poczucie przynależności do swojego miejsca nauki i dbałości o nie.