Patron Szkoły Podstawowej

(…) jestem Ślązakiem. Chodzi mi o to, by pisząc o swojej ziemi, przybliżać Śląsk do Polski i Polskę do Śląska”  /G. Morcinek/

morcinek1

Gustaw Morcinek urodził się w Karwinie w rodzinie górniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, jako 16-letni chłopiec, rozpoczął pracę w kopalni.Pracując stale uczył się i wkrótce przy pomocy dobrych ludzi podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim, po ukończeniu którego podjął pracę jako nauczyciel w Skoczowie. Z tym małym miasteczkiem nad Wisłą związał swe życie na zawsze.

Gustaw Morcinek jako pisarz zadebiutował w 1929 roku zbiorem nowel pt. „Serce za Tamą”.Dorobek literacki Morcinka jest bardzo bogaty. Pisarz został klasykiem górniczego tematu, pisał również bardzo dużo dla dzieci i młodzieży.W wielu miejscowościach są ulice imienia Gustawa Morcinka, pisarz jest patronem ok. 30 szkół, w tym również i naszej szkoły podstawowej.

Dom – Muzeum G. Morcinka w Skoczowie

dom morcinka

Pomnik G. Morcinka

pomnik