Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu działa świetlica szkolna. Jej zadaniem jest zapewnienie opieki uczniom zarówno przed zajęciami lekcyjnymi jak i po ich zakończeniu. Świetlica jest miejscem, w której każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Organizowane są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, filmowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe. Poza tym w trakcie zajęć świetlicowych zapewniona jest pomoc w nauce.

Podczas pobytu w świetlicy szkolnej, wychowawcy traktują każde dziecko w sposób indywidualny i stwarzają mu warunki, aby ciekawie spędziło wolny czas, kształtowało swoje zainteresowania. Istotne jest dostrzeganie potencjału tkwiącego w dzieciach i rozwijanie go. Dużą wagę przywiązujemy do uczenia dzieci zasad współdziałania, pracy w grupie oraz udzielania wzajemnej, koleżeńskiej pomocy.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze realizowane są w następujących godzinach:

6:45- 7:45 dowóz

7:30- 15:15 opieka świetlicowa

15:15- 16:15 dowóz

 

  GALERIE ZDJĘĆ

 

wp_20161206_006

 

Odwiedziny Św. Mikołaja

 

 

 


obraz-986

 

Nietypowe obrazki

 

 

 


image5

Jesień w świetlicy

 

 

 


 

Nasza świetlica

 

 

 


 

Halloween

 

 


Obraz 062

 

W zimowo – świątecznej szacie

 

 

 


maska

Bal karnawałowy

 

 

 

 


WP_20160127_001

Walentynki w świetlicy

 

 

 

 


WP_20160208_003

 

Nasza zima

 

 

 


WP_20160323_008

 

Wielkanoc

 

 

 


WP_20160531_001

 

Wiosna na dobre zagościła w świetlicy

 

 

 


1W świetlicowym ogródku

 

 

Regulamin pracy świetlicy