Wycieczka do Bochni

W dniu 21 września 2016 roku w ramach projektu STOP NAŁOGOM pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym POMOST współfinansowanego przez Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej 30 uczniów naszej szkoły wybrało się na wycieczkę do Bochni w celu zwiedzenia kopalni soli.

Największą atrakcją dla nas była Podziemna Ekspozycja Multimedialna, dzięki której zwiedzanie miało charakter podróży w czasie. Podczas zwiedzania poznaliśmy sposoby dawnej techniki wydobywania soli.

Następnie zwiedziliśmy rynek miasta w Bochni, po którym z ochotą i dużym zainteresowaniem pospacerowaliśmy.

Do domów wróciliśmy bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.

Opiekunowie i organizatorzy wycieczki:

Maria Kukofka

Stanisław Telepko

Urszula Adamska