Pić, albo być

W dniu 29 października 2015 roku odbyła się 15 edycja Międzyszkolnego Konkursu Profilaktycznego „PIĆ albo BYĆ”. Konkurs odbył się w ramach projektu „STOP NAŁOGOM” pod patronatem Stowarzyszenia POMOST współfinansowanego przez Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej.

W konkursie udział wzięło 5 drużyn z Bytomia, Chorzowa i Tarnowskich Gór. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień oraz skutkach ulegania różnego rodzaju nałogom.

Drużyny prezentowały wysoki poziom wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Konkurs przygotowały:

Maria Kukofka

Ewa Galusik