Realizacja projektów

Projekty 2018/2019

Aktualne projekty zrealizowane w naszej szkole przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym POMOST

Projekt inwestycyjny „GRUNT to my – rewitalizacja terenu przyszkolnego”

Projekt ten zakłada aranżację terenu przyszkolnego. Nowy charakter i sposób wykorzystania oraz podniesienie aktywności tego miejsca, pozwala nie tylko na urozmaicenie codziennych zajęć szkolnych, ale również zachęca do spędzania tu wspólnego czasu pozalekcyjnego.

więcej informacji


Projekt inwestycyjny „Gryfny plac”

Projekt ten zakłada aranżację terenu przyszkolnego. Poprzez wspólną pracę przy tworzeniu Gryfnego placu zbudowaliśmy wśród dzieci poczucie przynależności do swojego miejsca nauki i dbałości o nie.

więcej informacji


Projekt społeczny „Zapuszczamy tu korzenie”

Przeprowadziliśmy akcję społeczną o charakterze międzypokoleniowym. Zaangażowaliśmy mieszkańców i społeczność pobliskich instytucji publicznych. Jesteśmy pewni, że zmiana która się dokonała, powinna nie tylko w poprawić wizerunek miejsca, ale i dać zalążek do podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

więcej informacji

Inicjatywa lokalna jest realizowana w ramach projektu pilotażowego pn. „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach zdania pt:

Prowadzenie w 2018 roku stałego punktu informacyjnego dla obszaru rewitalizacji oraz działań doradczych i szkoleniowych dla interesariuszy rewitalizacji i wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego”
DSCN8821ojcowpić, albo byćdscn3159