Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny część z języka obcego 20 kwietnia 2018 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

31 października 2017 r.

2 stycznia 2018 r.

18 – 20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2017 r.

2 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.