Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 10 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny część z języka obcego 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

do ustalenia