Konto

Pomost

Nazwa banku: ING Bank Śląski

Numer rachunku bankowego: 29 1050 1230 1000 0023 2795 6302