100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Szkolne obchody

 więcej informacji

 


Młodzież na warsztatach

26 października 2018 r.

więcej informacji

 


VI Regionalny Konkurs Międzybiblioteczny

31 października 2018 r.

więcej informacji

 


 

Zapraszamy Rodziców na konsultacje, które odbędą się 14 listopada 2018 r. w godzinach od 15:00 do 16:00 w szkole

więcej informacji

 


Uwaga Rodzice i Uczniowie! Ważny komunikat

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu serdecznie zapraszają dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w cyklu warsztatów realizowanych
w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy pod wspólnym tytułem „Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności”. Rekrutacja do programu trwa do 7 listopada 2018 r.

więcej informacji


Aktualne projekty zrealizowane w naszej szkole przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym POMOST

Projekt inwestycyjny „GRUNT to my – rewitalizacja terenu przyszkolnego”

Projekt ten zakłada aranżację terenu przyszkolnego. Nowy charakter i sposób wykorzystania oraz podniesienie aktywności tego miejsca, pozwala nie tylko na urozmaicenie codziennych zajęć szkolnych, ale również zachęca do spędzania tu wspólnego czasu pozalekcyjnego.

więcej informacji

Projekt inwestycyjny „Gryfny plac”

Projekt ten zakłada aranżację terenu przyszkolnego. Poprzez wspólną pracę przy tworzeniu Gryfnego placu zbudowaliśmy wśród dzieci poczucie przynależności do swojego miejsca nauki i dbałości o nie.

więcej informacji

Projekt społeczny „Zapuszczamy tu korzenie”

Przeprowadziliśmy akcję społeczną o charakterze międzypokoleniowym. Zaangażowaliśmy mieszkańców i społeczność pobliskich instytucji publicznych. Jesteśmy pewni, że zmiana która się dokonała, powinna nie tylko w poprawić wizerunek miejsca, ale i dać zalążek do podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

więcej informacji

Inicjatywa lokalna jest realizowana w ramach projektu pilotażowego pn. „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach zdania pt:

Prowadzenie w 2018 roku stałego punktu informacyjnego dla obszaru rewitalizacji oraz działań doradczych i szkoleniowych dla interesariuszy rewitalizacji i wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego”W muzeum

23 października 2018 r.

więcej informacji

 


Bieg sztafetowy

19 października 2018 r.

więcej informacji

 


„Cztery pory roku”

16 października 2018 r.

więcej informacji

 


Dzień Edukacji Narodowej 2018

15 października 2018 r.

więcej informacji